voorbereiding

Nadat de jongen gespeend zijn gaan ze naar de vluchtkooien. Eens ze het daar gewoon zijn, krijgen ze voor de eerste keer een bad. Vanaf dan worden tentoonstellingskooien voor de vluchtkooien gehangen zodat de jonge vogels zelf kunnen kennis maken met de kleinere kooien. Ze kunnen vrij in en uit deze kooien. Op zondag wordt er trosgriest in de tentoonstellingskooien gehangen. Vanaf de rui halverwege is worden de op dat moment beste vogels al eens 10 minuten in een tentoonstellingskooi gezet. Daar de jonge fiven nog veel veranderen kan men nu nog niet zeggen welke vogels er naar de tentoonstellingen gaan en welke er gaan dienen voor de kweek. Half juli gaan de meest belovende jongen in de kweekbakken om dan getraind te worden voor de wedstrijden, vogels zitten nooit langer dan 1 uur in een tentoonstellingskooi. Vogels worden regelmatig beneveld met warm water. En dan nu maar hopen dat er enkele mooie fife fancy tussen zitten.