Door het coronavirus werden er dit jaar geen tentoonstellingen georganiseerd. Voor de meeste liefhebbers toch wel het hoogte punt van het jaar. Aan de mensen laten zien wat je gekweekt heb en hoe goed de kwaliteit van je vogels is. Op de shows kun je ook je eigen vogels vergelijken met deze van andere liefhebbers. Het kan soms zijn dat je vogels goed zijn maar dat deze van de andere liefhebbers toch nog iets beter zijn. Wees niet jaloers en probeer bij een goede liefhebber die vogels heeft die jouw vogels kunnen verbeteren vogels aan te kopen. Koop niet te veel, maar gericht wat je nodig hebt. Hopelijk kunnen we volgend jaar onze vogels wel tentoonstellen.