Even voorstellen:

Staf Verstraelen,  afkomstig uit Antwerpen. Gepensioneerde havenarbeider en heeft de gezegende leeftijd van 83 jaar. Woont in Turnhout. Staf is lid van de vogelverenigingen: De Arendonksekanarievrienden en De Liereman Oud -Turnhout. Hij heeft vroeger nog glosters gekweekt, die hij ging halen bij familie in Engeland. Daarna is hij overgestapt naar kleurkanaries. De laatste 4 jaar is hij terug begonnen met postuurkanaries.

 

Luc Van Staeyen is afkomstig uit Turnhout. Werkt als bediende in Dessel en is 56 jaar oud. Woont in Turnhout. Luc heeft al vanaf zijn 6 jaar vogels. Hij heeft bijna heel deze tijd met postuurkanaries gewerkt en hij heeft bijna alle soorten gekweekt. Toch waren het de Belgische bulten die hem het meeste aanspraken. Na vele jaren gekweekt te hebben, kwam dan de ultieme beloning: wereldkampioen in Pescara (Ita) in 1999. In 2006 verkocht Luc al zijn vogels en materiaal. Het contact met deze hobby bleef bestaan doordat hij lid bleef van de vogelvereniging De Arendonksekanarievrienden waar hij een paar voordrachten gaf over het houden en kweken van kanaries.

 

Onze samenwerking begon ongeveer 4 jaar geleden.  Op een van de vergaderingen  waar ik toen een voordracht gaf kwam Staf vragen of ik niet eens wou langs komen. Staf kweekte toen kleurkanaries maar wou terug overstappen naar postuurkanaries, Staf die ooit nog glosters had gekweekt wou terug met postuurkanaries beginnen en er werd gekozen voor glosters en fife fancy. De vogels werden aangekocht bij ervaren liefhebbers. We begonnen met 4 koppels glosters en 14 koppels fife fancy.  De kweek verliep goed en de tentoonstellingen waar we aan meededen waren zeker niet slecht.  In de winter hebben we dan nog een goede zaak kunnen doen, een liefhebber uit Beerse  die stopte met de kweek van fife fancy's en we gingen daar enkele koppels bij halen.  Wonderwel pasten deze vogels goed bij de vogels die we al in ons bezit hadden. Er werden goede vogels gekweekt, maar we hebben dat jaar toch niet deelgenomen aan de tentoonstellingen. De glosters verdwenen na een jaar weer uit het kweekhok.  In 2020 zijn er dan 2 koppels Irish Fancy bijgekomen

2021:

 Met de komst van het nieuwe jaar start ook de voorbereiding op het nieuwe kweekseizoen, De kweekkoppels zijn wat uitgebreid van 18 naar 30 koppels, we gaan dit jaar kweken met 22 koppels fife fancy's en 8 koppels Irish fancy's. Er zijn vogels bij gehaald bij Werner Van Dessel, enkele fifes en ook twee  Irish fancy mannen moeten er voor zorgen dat de kwaliteit nog verbeterd. Op 3 januari 2021 werden de mannen in de kweekbakken gezet en op 15 uur licht gezet. Poppen bleven in de vluchtkooien. Vogels werden 2 dagen gekuurd  met baycox  en daarna 2 dagen vitamines in het drinkwater. Vogels krijgen nu 3 keer per week eivoer + sijzenmengeling. Om de 2 dagen wordt er conditiezaad gegeven. In het drinkwater worden er nu producten van pineta gebruikt. Brocolie wordt bijna dagelijks gegeven . De kweek van 2021 is goed verlopen,  met 115 jongen mogen we zeker niet klagen. Nu de rui afwachten en dan kunnen we beginnen met het sorteren. Jongen vogels  worden nu per 3 in een kweekkooi gezet met een TT kooi er voor waar ze in en uit kunnen.