Onze voorbereiding op het nieuwe kweekseizoen begint  begin januari.

Het kweekhok wordt in twee gedeeld, kweekbakken voor de mannen en vluchtkooien voor de poppen.

Mannen worden in de kweekbakken gezet,. Het licht wordt opgedreven naar 15 uur per dag bij de mannen.

Poppen blijven in de vluchtkooien en worden op 12 uur licht gezet,  Bij de poppen wordt de lichtduur  iedere week met 30 minuten verlengd.

Alle vogels worden behandeld met frontline tegen de bloedluis. Nagels worden bij geknipt.

Vogels krijgen een 2 daagse kuur met baycox en daarna 2 dagen vitamine.

Vogels worden daarna gekuurd met producten van Pineta.

Vogels worden gekoppeld tegen midden februari als de poppen klaar zijn.

Tegen deze tijd zullen de mannen ook klaar zijn wat te horen is in het kweekhok.

Vanaf nu krijgen de vogels ook meer eivoer + sijzenmengeling, brocolie en conditiezaad

Als de vogels beginnen te leggen wordt er gestopt met bij voeren , in het weekend worden er vitamine  toegevoegd aan het drinkwater.